Mesafeli Satış Sözleşmesi

GENEL HÜKÜMLER

  ALICI, 4. maddede belirtilen sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve ifasına ilişkin tüm ön bilgileri okuyup öğrendiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

SATICI, sözleşme konusu kusurlu hizmetten sorumludur.

  Sözleşme konusu hizmetin ALICI dışında bir kişi tarafından kullanılması halinde, bu kişinin ifa etmeyi reddetmesinden SATICI sorumlu değildir.

  Sözleşme konusu hizmetin ifa edilebilmesi için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılması ve bedelinin tercih edilen ödeme yöntemi ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir sebeple ürün bedelinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde SATICI, hizmeti ifa yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.

Hizmetin ifasından sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, doğacak zararlardan ALICI sorumludur.

  İşbu sözleşme ALICI tarafından imzalanıp SATICI'ya teslim edildikten veya elektronik ortamda oluşturulmuş ise ALICI tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.

  İşletme bu sözleşmeye 3 yıl süreyle üyelik hesabından erişebilecektir. Mesafeli sözleşmede yer alan ön bilgilendirme ve veri giriş hataları www.medvouch.com sitesine bildirimde bulunularak düzeltilebilir.